"Kasaysayan ng Paglipad"
Tagalog Klasiks circa 1955

ACE Publications

Back to  the Alfredo Alcala's Art Gallery