"Ang Limbas at Ang Lawin" Part 1 Spread
Hiwaga Komiks #377, July 30, 1966
C. Reyes Publishing Corp

Back to  the Francico V. Coching Art Gallery