"Libingan ng Mga Buhay
"
Hiwaga Komiks #347, June 4, 1965
C. Reyes Publishing Corp.

Back to  the Tony DeZuniga's Art Gallery